Nieuwe site

De geheel vernieuwde site van P. Meurs bestratingen is van af heden online. De site is geheel in lijn met de vernieuwde huisstijl en overzichtelijk opgezet. Hierdoor is het voor de bezoeker gemakkelijk de juiste informatie te vinden. Aangezien voor steeds meer mensen geldt dat de eerste kennismaking met een bedrijf of instelling via het internet plaats vindt, vonden wij het zaak niet ongemerkt aan deze ontwikkeling voorbij te gaan. Wij zullen dan ook in de komende tijd de informatie op de site uptodate houden en aanscherpen.